Prywatności

Prywatności

Prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchozą ochronę twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności, w miarę możliwości. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Pragniemy podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.